ว่าการเปลี่ยนกฎที่ต้องปฏิบัตินั้นถูกเห็นว่า sexygame66