ตกแต่งการออกแบบ กันสาด โดยรวมของพื้นที่ต้อนรับหลักเป็นแบบสบายๆ