อาร์ฟรังโกจัดแจงปืนใหญ่สำหรับ sa ด้วยรูปแบบใหม่เป็นตอนๆ